Gemeente Steenbergen

Een van de zes gemeentes van het Waterpoortgebied is gemeente Steenbergen. Deze gemeente ligt in West-Brabant op de Brabantse Wal. Steenbergen is een voormalige vestigingsstad dat biedt de waterrecreant volop mogelijkheden. De uitstekend uitgeruste jachthavens zijn vanuit Zeeland en Zuid-Holland goed bereikbaar. De toegang tot het Volkerak tot de Steenbergsche Vliet via het idyllisch aandoende sluizencomplex Benedensas is uniek. Ook fietsers komen hier aan hun trekken; smalle polderwegen, slingerende dijken en bijzondere afstapplekken. Voor de wandelaar is het buitendijkse natuurgebied Dintelse Gorsen een aanrader. Wandelen over het oude getijdengebied is een hele ervaring. Zie ook www.vvvbrabantsewal.nl

De overige West-Brabantse gemeentes zijn Halderberge, Bergen op Zoom  en Moerdijk.