Gemeente Halderberge

Een van de zes gemeentes van Waterpoortgebied is gemeente Halderberge voor velen wellicht bekend met de beroemde kerk de Baseliek in Oudenbosch, deze is geïnspireerd door de Basiliek Sint Pieter in Rome. Een Brabants gemeente die onlangs, voorjaar 2021, een speciale Agri-Halderbergse Fietsroute heeft ontwikkeld. Deze is geïnitieerd is door ZLTO afdeling Halderberge en is mogelijk gemaakt door Economische Koepel Halderberge met 14 bedrijven als onderdeel van deze Agri-Halderbergse Fietsroute.

Met deze belevingsroute door het werkgebied van de vele agrarische bedrijven binnen de gemeente Halderberge, willen zij de aandacht van de inwoners, toeristen en recreanten vestigen op het mooie buitengebied van de gemeente en dat van de agrarische sector in het bijzonder. Zie ook www.visithalderberge.com waar ook andere fietsroutes te vinden zijn.

De andere drie Brabantse gemeentes van Waterpoortgebied zijn Bergen op Zoom, Moerdijk en Steenbergen.