In 2001 zijn wij gestopt met melken en overgestapt op het houden van rose kalveren. Daarvoor is de oude melkstal omgebouwd tot kalverstal en in 2002 is er een nieuwe stal bijgebouwd. In 2010 is een derde stal in gebruik genomen. In totaal zijn er op ons bedrijf zo’n 360 kalveren aanwezig. Daarnaast verbouwen we ons eigen mais en gras, wat we weer gebruiken voor het voeren van de kalveren. Naast mais en gras krijgen ze ook een speciaal samengesteld mengsel van brok.