Fokken en houden van melkvee; teelt van voederbieten, voedermaïs, overige voedergewassen.