Slagerij De Vries kent een historie die begint in het jaar 1928. In het Friese dorp Oudemirdum startten Douwe en Geeske de Vries een slagerij. Zij deden dat met met de broer van Douwe, Sjouke als medewerker. De start was niet gemakkelijk in de crisisjaren met nog een slagerij op het dorp. Het echtpaar De Vries kreeg vier kinderen. Na ongeveer 40 jaar nam hun derde kind, Ids, de slagerij over.  Douwe de Vries heeft nog tot zijn tachtigste meegeholpen in de slagerij. Ids de Vries en zijn vrouw kregen twee zonen: Douwe en Joop. Douwe en Joop de Vries zijn op het moment eigenaar van de slagerij. Het vierde geslacht Christiaan (zoon van Douwe) volgt ook de opleiding tot slager.

De boerderij staat in een mooie natuurlijke omgeving. “Dat is ook één van de redenen dat we biologisch zijn geworden. Namelijk voor het behoud van de natuur en typische landschapselementen in dit gebied. Ook doen wij aan natuurbeheer. Dat betekent dat we later maaien om weidevogelnesten niet in de weg te zitten. We zorgen er ook voor dat er een veelzijdige flora en fauna bestaat rondom de sloten van onze weilanden. Verder hebben we ook kikkerpoelen in het land waar ook de reeën uit het bos van drinken. Een optimale samenhang tussen bedrijf en natuur.”