Welkom bij Boerderij Janssen

Wij hebben een traditioneel bedrijf met akkerbouw en vleesvee waarbij kwaliteit hoger in het vaandel staat dan kwantiteit. Het is gelegen in een mooi stukje Zuid-Limburgs landschap, waarin wij werken en wonen, prachtig panorama maar ook met natuurlijke beperkingen.

De twee takken waaruit ons bedrijf bestaat vullen elkaar aan en lopen in elkaar over, het rundvee wordt gevoed met de producten uit de akkerbouwtak en de akkerbouwproducten voeden zich met de mest van de dieren. Een combinatie die al eeuwen lang zo gaat en in die zin hebben we een traditioneel bedrijf.