Landelijk platform met regionale kracht

Een landelijk platform met regionale kracht, dat is waar wij aan bouwen. Het ‘Fietsen voor m’n eten’ initiatief is sinds de start in augustus 2017, in korte tijd uitgegroeid tot een groot netwerk van consumenten die zelf hun eten bij elkaar fietsen en houders van stalletjes, kwekers, boeren en kleine winkeliers die eten aanbieden.

Fietsen voor m’n eten zoekt vrijwilligers

Dit initiatief heeft de potentie in zich om mensen in beweging te krijgen en bewustere keuzes omtrent voeding te helpen maken. Bouw je met ons mee naar landelijke dekking?

Voorfietsers, stalletjesinvoerders en racende reporters gezocht

Om landelijke dekking van het initiatief ‘Fietsen voor m’n eten’ te realiseren, zijn mensen nodig die zich willen inspannen om de volgende activiteiten (of een deel daarvan, bijvoorbeeld in groepjes) te verrichten:

  • te fietsen voor het dagelijkse eten en anderen te enthousiasmeren dat ook te doen,
  • zelf en met hulp van hun netwerk hun regio in kaart te brengen,
  • een Facebookgroep te beheren,
  • luchtige verhalen te schrijven over de fietstochten (met foto’s),
  • een netwerk op te bouwen binnen de regionale agrarische/tuinbouwsector en kleine winkeliers
  • te bloggen en/of te vloggen over de weg van zaadje naar bord
  • stalletjespagina’s aan te maken op de regiokaarten

Ook zoeken wij informatie over subsidiemogelijkheden, fondsen en ideeënwedstrijden om dit initiatief financieel te ondersteunen, om deze landelijke dekking met regionale kracht te kunnen realiseren.

Ben jij of ken jij die vrijwilliger die enthousiast raakt bij deze oproep? Vul dan het formulier hieronder in.

Bedankt voor jouw enthousiasme!

In de Actieve regio’s vind je de voorfietsers die jou voorgingen.

Het ideeconcept achter Fietsen voor m’n eten is geregistreerd bij het Benelux Merken Bureau onder iDEPOT – 106955. Loop je zelf rond met het idee om jouw regio in beweging te brengen met behulp van een stalletjeskaart, fietsverslagen, blogs of vlogs, fietstochten en andere promotionele activiteiten, waarmee je een brug slaat tussen aanbieder en consument? Of heb je al een lopend initiatief dat heel goed past bij de opzet van Fietsen voor m’n eten? Sluit je dan aan bij ons. Het (fiets)wiel is al uitgevonden.

Ook voor bloemen en planten hebben wij onder de naam Fietsen voor m’n bloemen reeds verschillende Facebookgroepen opgebouwd. In de coronacrisistijd zijn deze groepen heel waardevol gebleken. Om de sierteeltsector in jouw regio te ondersteunen, kun je je ook via onderstaand formulier aanmelden.

Formulier:

Landelijk platform met regionale kracht
Weten hoe wij met je gegevens omgaan? Bekijk onze Privacyverklaring.