Verkoop van melk en eieren, gewoon aan de deur.

Nico en Nynke Elgersma runnen samen we een melkveehouderij in Makkum.
Zij zijn erg trots op hun product ‘de melk’ en dat willen ze graag uitstralen.

Met liefde zorgen ze voor hun vee. Het is hun werk, maar vooral ook hun passie.
Ze werken hard op de melkveehouderij en doen dat met veel enthousiasme.

Graag willen ze de gemeenschap erbij betrekken en laten mee beleven bij het ontstaan van hun product: de weidemelk.
Zo is het idee van de melktap ontstaan. Nu kan iedereen van hun verse melk genieten.

Haal bij Nico en Nynke een liter heerlijke (rauwe) weidemelk en weet waar uw melk geproduceerd is.
Als je er ben mag je gerust vragen stellen. Deze zullen zij zo eerlijk en goed mogelijk beantwoorden.

Verse melk uit de tap.

Akkerbouwbedrijf Hogenhout is sinds 1990 gevestigd in Kimswerd. Kimswerd ligt in de “kleine bouwhoek”. De grondsoort is lichte tot middelzware klei en daardoor uitermate geschikt om lekkere consumptieaardappelen te telen. In tegenstelling tot de meeste bedrijven in onze omgeving die pootaardappelen telen zijn wij gespecialiseerd in tafelaardappelen.
Wij proberen het hele jaar diverse rassen aan te bieden om te koken, bakken of om patat van te maken. Naast aardappelen telen wij zaaiuien, suikerbieten en wintertarwe.

“Stal de Marwei” is gevestigd in Delfstrahuizen en is actief in de branche fokken en houden van paarden en ezels.

Daarbij verkopen ze op het bedrijf : aardappelen, eieren en vlees.

Jacob Jellesma begon in 1927 een handel in aardappelen en groenten.
Fruit was in die tijden nog een schaars artikel en bestond hoofdzakelijk uit appels, peren en pruimen.
Jellesma begon zijn bedrijf op de kerststraat en bezocht de veilingen en zijn klanten met de hondenkar,
een zwaar bestaan gezien de grote afstanden die hij moest afleggen.

Zes dagen per week levert Bakkerij Verloop vers brood en banket af. De overeenkomst tussen Tres Vers en Verloop is niet alleen de aandacht, kwaliteit en service, ook de geschiedenis vertoont overeenkomsten. Beide grootvaders startten aan het begin van de vorige eeuw een zaak, die vervolgens via de zoons overging op de kleinzoons.

Het bereiden van vlees vereist de nodige aandacht. En dat loont de moeite. Wat een stukje vlees dat goed is bereid, smaakt een stuk beter.

‘Vers en Gemakkelijk’ zijn twee belangrijke termen. Vers omdat ze iedere dag verse groenten en fruit aanbieden, gemakkelijk omdat er veel keuze is in traiteur en panklare producten. Binnen hun assortiment is ruime keus uit oa. acht soorten appelen, sla, noten en exotische vruchten.

Slagerij De Vries kent een historie die begint in het jaar 1928. In het Friese dorp Oudemirdum startten Douwe en Geeske de Vries een slagerij. Zij deden dat met met de broer van Douwe, Sjouke als medewerker. De start was niet gemakkelijk in de crisisjaren met nog een slagerij op het dorp. Het echtpaar De Vries kreeg vier kinderen. Na ongeveer 40 jaar nam hun derde kind, Ids, de slagerij over.  Douwe de Vries heeft nog tot zijn tachtigste meegeholpen in de slagerij. Ids de Vries en zijn vrouw kregen twee zonen: Douwe en Joop. Douwe en Joop de Vries zijn op het moment eigenaar van de slagerij. Het vierde geslacht Christiaan (zoon van Douwe) volgt ook de opleiding tot slager.

Sinds 2015 verbouwt Gaast’sperges asperges op een stuk land in Gaasterland. Zo maart/april begint het asperge seizoen. We bieden witte en groene asperges rechtstreeks aan consumenten, winkels, restaurants en meer.

Anno 2015 is Jelmer Albada begonnen met het telen van asperges op land van de Graasboerderij in Sondel. Daarvoor reisde hij naar veel verschillende plekken van de wereld om ervaring op te doen. O.a. bij de Amish in Noord Amerika. En op tuinbouwbedrijven in de Noord Amerika, Peru, Ecuador en Colombia. En in Nederland natuurlijk. Nu is hij weer aan het wortel schieten in Gaasterland, onder andere met asperges.

De asperges verbouwt hij op duurzame wijze en wil daarmee een mooi, smakelijk en nieuw streekproduct aan u aanbieden.

De graasboerderij in Sondel is een waar familie bedrijf. Het bedrijf is opgericht door de ouders van Sierd Deinum. Het is vervolgens verder ontwikkeld door Sierd Deinum en Joke Ensing.  Sinds kort is jongste dochter Welmoed Deinum ook volop in het bedrijf actief. Daarbij is er tevens volop ondersteuning van de andere kinderen. Doordat iedereen achter ons bedrijf en product staat, maakt het bijzonder werken.

Sierd en Joke werken al ruim 27 jaar op de melkveehouderij in Sondel. In die jaren hebben ze hun bedrijf verder ontwikkeld op deze prachtige plek.  Na een lange tijd van traditioneel en gangbaar produceren, kwamen bij hen de vraagtekens over deze vorm van landbouw. Ze zagen mogelijkheden om volhoudbaarder en gezonder melk en vlees te produceren. Sinds een aantal jaren verkopen zij de biologische zuivel en vleesproducten van hun bedrijf ook direct aan consumenten. Ga daardoor eens bij hen langs in de biologische boerderijwinkel. U geniet er van hun producten.

Zij bieden (H) eerlijke, verse streekgebonden producten aan.